Obavještavamo Glavni Odbor HSS Canada, kao i sve ogranke da:
Na godisnjoj sjednici HSS Toronto, 4 ožujka 2018, izabran je novi odbor:

Predsjednica

TBA

Podpredsjednik

TBA

Tajnik

TBA

Zamijenik Tajnika

TBA

Blagajnik

TBA

Zamijenik Blagajnika

TBA